กศน.ตำบลโกรกกรากจัดอาชีพหลักสูตรระยะสั้น โครงการ “หนึ่งคน..หนึ่งอาชีพ”

กศน.ตำบลโกรกกรากจัดอาชีพหลักสูตรระยะสั้น โครงการ “หนึ่งคน..หนึ่งอาชีพ” วิชา

โพสท์ใน กศน.ตำบลโกรกกราก, การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ | ปิดความเห็น บน กศน.ตำบลโกรกกรากจัดอาชีพหลักสูตรระยะสั้น โครงการ “หนึ่งคน..หนึ่งอาชีพ”

กศน.ตำบลโกรกกรากจัดอาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา

กศน.ตำบลโกรกกรากจัดอาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา

โพสท์ใน กศน.ตำบลโกรกกราก | ปิดความเห็น บน กศน.ตำบลโกรกกรากจัดอาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา

ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลโกรกกราก 1/2559

โพสท์ใน กศน.ตำบลโกรกกราก | ปิดความเห็น บน ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลโกรกกราก 1/2559